SUR YAPI END. SAN. VE TİC. A.Ş. MƏLUMATLANDIRMA MƏTNİ

SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” (SUR YAPI) olaraq biz sizin fərdi məlumatlarınızın təhlükəsizliyinə və hüquqa uyğun olaraq işlənməsinə önəm veririk. Bu səbəbdən 6698 saylı “KVKK” Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununun 10-cu maddəsinə uyğun olaraq məlumat nəzarətçisi kimi məlumatlandırma öhdəliyimizi yerinə yetiririk.

İŞLƏNMİŞ FƏRDİ MƏLUMATLARINIZ, İŞLƏNMƏ MƏQSƏDLƏRİ VƏ HÜQUQİ SƏBƏBLƏR

Şəxsi məlumatlarınız 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununa uyğun olaraq, qanunun ruhuna və ümumi prinsiplərinə riayət edilməklə, aşağıda göstərilən məqsədlər və hüquqi səbəblərlə işlənir.

Bu çərçivədə;

WhatsApp tətbiqi və digər platformalar/kanallar vasitəsilə şirkət saytımızda qeydə alınacaq aşağıdakı cədvəldə göstərilən şəxsi məlumatlarınız, Şirkətə/məhsullara/xidmətlərə bağlılıq proseslərinin həyata keçirilməsi, marketinq təhlili tədqiqatlarının idarə edilməsi, müştəri münasibətlərinin idarə edilməsi proseslərinin həyata keçirilməsi, reklam, kampaniya, promosyon, marketinq və tanıtım fəaliyyətlərimizin həyata keçirilməsi, məmnuniyyətlə bağlı rəy və düşüncələrinizi almaq məqsədilə layihə, məmnuniyyətlə bağlı düşüncələrinizi üçüncü şəxslərə ötürmək və KVKK-nın 5/1 maddəsinə uyğun olaraq, açıq razılığınız olduqda işlənə bilər.

İşlənəcək Olan Fərdi Məlumatlarınız

Məlumat Kateqoriyası Fərdi Məlumat
Şəxsiyyət Haqqında Məlumat Ad, Soyad
Hüquqi Prosedur Alınan Mal/Xidmət Haqqında Məlumat
Müştəri Proseduru Mal/Xidmətə Üstünlük Vermənin Səbəbi, Rəy/Fikir/Məmnuniyyət Məlumatı
Əlaqə Məlumatları Yaşadığınız ölkə, şəhər, rayon

ŞƏXSİ MƏLUMATLARINIZIN ÖTÜRÜLMƏSİ

Əgər açıq razılığınız varsa, şəxsi məlumatlarınız yuxarıda qeyd olunan məqsədlər üçün 6698 saylı Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununa ("Qanun") əsasən Məlumat Nəzarəti ünvanına malik olan "SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (SUR YAPI)" olaraq WhatsApp vasitəsilə bizə ötürdüyünüz şəxsi məlumatlarınız, sistem serverleri ölkə xaricində yerləşdiyinə görə, ölkədən kənara ötürülə və ölkədən kənarda saxlana bilər.

Bundan əlavə, yuxarıda sadalanan şəxsi məlumatlarınız qanunla məlumat tələb etmək səlahiyyətinə malik olan şəxslərə, qurumlara, təşkilatlara, məhkəmə orqanlarına və hüquq-mühafizə orqanlarına onların sorğusu əsasında ötürülə bilər.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARINIZIN TOPLANMASI ÜSULLARI

Şifahi və ya elektron media vasitəsilə şəxsi məlumatlarınız; Kamera, fotoşəkil və səs qeydi kimi avtomatik üsullarla və ya avtomatik olmayan üsullarla sizə birbaşa şifahi və ya yazılı məlumat verilməklə əldə edilə və işlənə bilər.

ŞƏXSİ MƏLUMATLARLA BAĞLI HÜQUQLARINIZ

“KVKK” Fərdi Məlumatların Qorunması Qanununun 11-ci maddəsinə uyğun olaraq müəssisəmizə müraciət etməklə;

MÜRACİƏTLƏRİNİZİN QƏBUL EDİLMƏSİ

Məlumat Nəzarətçisinə Müraciətin Prosessual Prinsipləri haqqında Kommunikeyə uyğun olaraq yuxarıda qeyd olunan hüquqlarınızla bağlı sorğularınızı, yazılı müraciətinizi kvkk@suryapi.com.tr ünvanı vasitəsilə edə və ya yazılı müraciətinizi Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. № 21 Altunizade - Üsküdar/İstanbul Şəxsiyyətinizi təsdiq edən sənədləri ünvanına şəxsən çatdıra bilər, notarius və ya KVKK-da göstərilən digər üsullarla ünvanlaya bilərsiniz. Müraciətləriniz şirkətimiz tərəfindən sorğunuzun xarakterindən asılı olaraq ən qısa zamanda və ən geci otuz gün ərzində cavablandırılacaqdır. Əgər sorğunuzun yerinə yetirilməsi əlavə xərc tələb edirsə, sizdən Fərdi Məlumatların Mühafizəsi Orqanının müəyyən etdiyi tarif üzrə rüsum tutula bilər.

Ad - Soyad Tarix İmza