Ti̇cari̇ Elektroni̇k İleti̇ Gönderi̇lmesi̇ne İşlenmesi̇ne İli̇şki̇n Aydınlatma Metni̇

SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” (SUR YAPI) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine ve hukuka uygun işlenmesine önem veriyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "KVKK" 10. maddesi uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz.

İşlenen Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇z, İşlenme Amaçlari Ve Hukuki̇ Sebepleri̇

Kişisel verileriniz aşağıda belirttiğimiz amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak, kanunun ruhu ve genel ilkeleri gözetilerek işlenmektedir.

Bu kapsamda;

İşletmemiz web sitesinde whatsapp uygulaması ve sair platform/kanallar aracılığıyla kayıt altına alınacak aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verileriniz, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yönetilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya, tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetlerimizi yürütebilmemiz, proje ile ilgili görüşlerinizi ve memnuniyete ilişkin düşüncelerinizi alabilmemiz, memnuniyete ilişkin düşüncelerinizi üçüncü kişilere aktarabilmemiz amaçlarıyla ve KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenebilecektir.

İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Veri Kategorisi Kişisel Veri
Kimlik Verisi Ad, Soyad
Hukuki İşlem Satın Alınan Mal/Hizmet Bilgileri
Müşteri İşlem Mal/Hizmeti Tercih Etme Nedeni, Görüş/Düşünce/Memnuniyet Bilgisi
İletişim Verisi Yaşanılan ülke, şehir, ilçe

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz amaçla bağlılık ilkesi uyarınca sınırlı, ölçülü, belirli, açık ve meşru amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde işlenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel tutulması için gerekli özeni göstermektedir. Bu bağlamda kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

Şirketimiz, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızasına ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimizin, müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize hizmetler hakkında genel/özel imkanların duyurulmasına, güncel gelişmelerden haberdar edilmesine, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesine, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılmasına, tanıtım ve reklamının yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesine, iletişim bilgilerimin, kimlik bilgilerimin, pazarlama bilgilerimin mal / hizmet satış ve reklam / tanıtım / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, açık rızanız bulunması halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz “SUR YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (SUR YAPI) olarak tarafımıza WhatsApp aracılığıyla aktardığınız kişisel verileriniz, sistem sunucularının yurt dışında olması sebebiyle yurtdışına aktarılabilecek ve yurtdışında saklanabilecektir.

Ayrıca, hukuken bilgi talep etmeye yetkili kişi, kurum, kuruluş, yargı mercii, kolluk birimlerine de talepleri halinde işbu yukarıda bilgileri yer alan kişisel verilerinizin aktarımı yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVK Kanunu 5/1 maddesinde belirtilen açık rızanızın bulunması ve KVK Kanunu 5/2 maddesinde belirlenen

hukuki sebeplerine dayanarak Şirketimiz, kişisel verilerinizi e-posta, telefon, SMS ve diğer cihazlar dâhil olmak üzere fiziki ve elektronik ortamlar üzerinden yukarıda belirtilen amaçların pratik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla toplamaktadır.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. KVK Kanunu madde 5/2(ç) şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi kapsamında Şirketimiz, ticari elektronik ileti almayı veya ticari elektronik iletişimi reddetmeniz durumunda, kişisel verilerinizi ret tarihinden itibaren daha uzun sürelerce saklanmasını gerektiren bir sebebin olmaması halinde açık rızanın geri çekilmesinden itibaren 3 ay süre ile saklayabilmektedir.

Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, herhangi bir mevzuatta öngörülen yasal saklama süresi bulunmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması hallerinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Geçerlilik

Sur Yapı, ilgili kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi hakkında hazırlanan işbu aydınlatma metninin içeriğinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değiştirilen aydınlatma metni Sur Yapı’nın konuya ilişkin politika ve prosedürleri çerçevesinde ilan edilir. İşbu aydınlatma metni, Sur Yapı’nın Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında yorumlanır.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n Toplanma Yöntemleri̇

Kişisel verileriniz sözlü veya elektronik ortamlar aracılığı ile; kamera, fotoğraf, ses kaydı yapılması gibi otomatik yöntemlerle, tarafınızca doğrudan sözlü veya yazılı bilgi verilmesi suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle elde edilip işlenebilmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇lere İli̇şki̇n Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi uyarınca İşletmemize başvurarak;

Başvurularınızın Alınması

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun olarak, kvkk@suryapi.com.tr adresi üzerinden yapabilir ya da yazılı talebinizi Burhaniye Mah. Abdullahağa Cad. No: 21 Altunizade - Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. Yapmış olduğunuz başvurular işletmemizce talebinizin niteliğine göre göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevaplanacaktır. Talebinizin yerine getirilmesinin ekstra bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilecektir.

Ad - Soyad Tarih İmza


Bilgilerinize Sunulur.
SUR YAPI END. SAN. VE TİC. A.Ş